aa2.jpg?1594031702

Att över huvud taget vara född, är ett mirakel.
- Dalai lama