IMG_20210726_070135.jpg?1627291674

Att ha ett välvilligt sinnelag, att vissa godhet, att ha kärlek – detta är de viktigaste sakerna.
- Dalai lama