no6.jpg?1620830211

Någon annans handling ska inte bestämma din respons.
- Dalai lama