aa18.jpg?1594031800

Syftet med livet är att vara lycklig.
- Dalai lama