ak10.jpg?1623013689

Det är mycket sällsynt eller nästan omöjligt att en händelse kan vara negativ ur alla synvinklar.
- Dalai lama