IMG_20210721_145549.jpg?1626877074

Genom medkänsla och kärlek kan vi lösa många problem och erfara sann glädje och frid.
- Dalai lama