aa26.jpg?1593608885

Att vara medveten om en enda brist hos dig själv är bättre än att vara medveten om tusen hos någon annan.
- Dalai lama