ajkvinnar%C3%B6dh%C3%A5r.jpg?1621981375

16. ”Eftersom jag är en kvinna måste jag göra ovanliga ansträngningar för att lyckas. Om jag misslyckas kommer ingen att säga "hon har inte vad som krävs", säger de "kvinnor har inte vad som krävs."
- Claire Boothe Luce.