IMG_20210925_153326.jpg?1632591525

Det finns endast två misstag man kan göra längs sanningens väg; att inte gå hela vägen, och att inte börja.
- Buddha