IMG_20210925_153846.jpg?1632591858

Du själv, lika mycket som alla andra i universum, förtjänar din kärlek och tillgivenhet. 
Buddha