IMG_20210925_153408.jpg?1632591529

I skyn finns inget öst och väst; människor skapar dessa skiljaktigheter i sinnet och tar dem sedan för sanna.
- Buddha