aab2.jpg?1627576986

Blundar och njuter, 
njuter av lugnet, 
njuter av vilan, 
njuter av tystnaden inom mig, 
tids nog flyter orden igen.