tavla.jpg?1598224191

25. "Du kan fängsla en man, men inte en idé. Du kan förvisa en man, men inte en idé. Du kan döda en man, men inte en idé. ”
- Benazir Bhutto