2aaa.jpg?1595426004

En vän är en person som kommer när andra försvinner.
/ Walter Winchell