ba2.jpg?1631359740

Vi är alla människor, invånarna på vår planet, samma ben, kött  och blod vi alla har.