jaga11.jpg?1604435614

Vinden smeker ansikter, 
sval underbar vind, 
ganska kraftig vind, 
men ack så underbart det känns mot ansiktet, 
hela kroppen känner vinden, 
blundar och njuter, 
det doftar friskt, gott,  
man känner närheten till naturen, 
känner vindens friska rörelse, 
detta är underbart.