IMG_20210830_132712.jpg?1630333499

Med det växande självförtroendet växer människan andligt.