ni5.jpg?1620387589

Glöm inte vilken skatt en vanlig dag är!
- Ordspråk