aa16.jpg?1594031790

Vänta inte på den stora lyckan, så att du missar den lilla!
- Ordspråk