aab10.jpg?1607754481

Gör saker – inte av konvention utan för lustens och glädjens skull.
- Ordspråk