aa24.jpg?1593608878

Lev i nuet och känn att du har tillfredsställelsen just där du är – inte runt knuten.
- Ordspråk