no6.jpg?1620830211

Det är bättre att ta ut glädjen i förskott än att inte glädja sig alls
- Ordspråk