aab9.jpg?1607754477

Våga älska också dig själv!
- Ordspråk