aa19.jpg?1594031804

Det är lättare att acceptera att man själv är som man är – än att andra är det.
- Ordspråk