ai15.jpg?1610562669

Det är bättre att fråga och verka dum, än att inte fråga och förbli dum.
/ Kineskiskt ordspråk