ajmadonna.jpg?1621981378

5. "Optimism är den tro som leder till prestation."
- Helen Keller