20210707_104917.jpg?1625673523

Hat ökar med hat, kärlek tar bort hatet.