IMG_20210713_151933.jpg?1626183386

Harmoniskt tillstånd råder,
lugn och harmoni råder i mitt innersta,
en oerhörd angenäm känsla,
känner mig oerhört lycklig just nu,
mycket positiv känsla.