ai13.jpg?1610562662

Alla beskrivningar av verkligheten är temporära hypoteser. 
- Buddha