IMG_20210916_203652.jpg?1631819140

Det finns endast två misstag man kan göra längs sanningens väg; att inte gå hela vägen, och att inte börja.
- Buddha