IMG_20210721_145517.jpg?1626877070

Istället för att söka sanningen, släpp taget om dina föreställningar. 
- Buddha