IMG_20210916_195654.jpg?1631819126

I skyn finns inget öst och väst; människor skapar dessa skiljaktigheter i sinnet och tar dem sedan för sanna.
- Buddha