ai14.jpg?1610562666

Att hålla fast vid ilska är som att hålla fast vid glödande kol med avsikt att slänga den på någon annan; det är du som blir bränd. 
- Buddha