al14.jpg?1625559422

Hat upphör aldrig genom hat. Hat upphör endast genom kärlek.
- Buddha