IMG_20210916_204334.jpg?1631819159

Effekten av en handling går aldrig förlorad. 
- Buddha