IMG_20210920_120816.jpg?1632219742

Man bör titta på sitt eget görande och eget sägande och låta andra göra samma sak,