IMG_20210807_233508.jpg?1628508346

Att sova är underbart, 
att vakna är underbat, 
att leva är underbart,
helt enkelt underbart att existera,