ajhonmedhatten.jpg?1621981347

Den som talar illa om sin hustru vanärar sig själv.
/ Tyskt ordspråk