jags6.jpg?1604435552

Sök efter fred, sök efter harmoni, lev i harmoni med alla.