jaga11.jpg?1604435614

Vi är alla samma ursprung, hudfärg och kultur är en sidofråga, vi kommer från samma källa, vi är alla människor.