aa11.jpg?1594031754

De flesta människor lever som sömngångare, kluvna mellan önskan och fruktan av att vakna.
/ Raoul Vaneigem