IMG_20210715_175907.jpg?1626371937

Älska alla, människor alla vi är, samma blod och kött, invånarna i våra planet.