IMG_20210713_151933.jpg?1626183386

Jordens invånare, en täkande människa, en talande människa, tänk klokt, agera klokt, älska alla.