ab5.jpg?1626876577

Du skapar din verklighet, ditt liv, bara du och ingen annan, därför är du själv ansvarig för ditt liv och ditt görande.