ba3.jpg?1612092088

Den vise ser på sitt eget beteende, den vise kritiserar inte andras beteende