ai1jag.jpg?1604435669

Den vise tillåter sig att göra misstag, den vise tillåter även andra att göra misstag,