ajm%C3%A5mgfall.jpg?1621981382

Av ett så krokigt virke som människan kan inget rakt täljas.
/ Immanuel Kant