aa13.jpg?1594605950

Det enda framgångsrika surrogatet för intelligens är tystnad.
/ Herbert V. Prochnow