IMG_20210715_175709.jpg?1626371930

Harmoniska tankar, 
harmoniska känslor, 
trots all kaos i världen, 
jag kan inte ändra på världen, 
men jag kan ändra på mig, 
jag ville ha lugn och ro i själen, 
jag sökte harmoni, 
jag fann harmoni.