no6.jpg?1620830211

Alla klagar över sitt dåliga minne men ingen över sitt dåliga omdöme.
-  / Francois de la Rochefoucauld